Privacy Policy

 

Graag brengen wij u op de hoogte van de wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden en ons privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Studio de Blieck kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van Studio de Blieck. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom Studio de Blieck gegevens nodig heeft

Studio de Blieck kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

Hoe lang Studio de Blieck gegevens bewaart

Studio de Blieck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marit@studiodeblieck.nl. Zij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Studio de Blieck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Studio de Blieck verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via marit@studiodeblieck.nl.